Можно ли при диете груши

Можно ли при диете груши