Можно ли семечки на диете дюкана

Можно ли семечки на диете дюкана